Συνεργάτες

Δεχόμαστε να συζητήσουμε κάθε ενδεχόμενη πρόταση συνεργασίας με αγρότες και αγροτικούς συνεταιρισμούς.

Το δίκτυο των συνεργατών μας περιλαμβάνει το συσκευαστήριο, τα ψυγεία και τις αποθήκες.