Λεμόνι

Το λεμόνι (Citrus × limon) είναι ένα μικρό ντόπιο αειθαλές δέντρο στην Ασία, και το δέντρο είναι ελλειψοειδές με κίτρινα φρούτα. Ο καρπός χρησιμοποιείται για μαγειρικούς και μη μαγειρικούς σκοπούς σε όλο τον κόσμο, κυρίως για τον χυμό του, αν και ο πολτός και η φλούδα (ξύσμα) χρησιμοποιούνται επίσης στη μαγειρική και στη ζαχαροπλαστική.

Greek
Subscribe to DGA Exports L.t.d  RSS